Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România

CAPITOLUL V: CONDIȚIILE DE FOTOGRAFIERE, FILMARE, CARTOGRAFIERE ȘI EXECUTARE A UNOR LUCRĂRI DE ARTE PLASTICE ÎN OBIECTIVE SAU LOCURI CARE PREZINTĂ IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ PENTRU PROTECȚIA INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Art. 183
(1) Este interzisă fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective, zone sau locuri de importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat, fără autorizație specială eliberată de către ORNISS, care va ține evidența acestora, conform anexei nr. 23.
(2) Autorizația specială va fi eliberată de către ORNISS în baza avizului dat de ADS, precum și de autoritățile sau instituțiile care au obiective, zone și locuri de importanță pentru protecția informațiilor clasificate în arealul în care urmează să se desfășoare activități de această natură.
(3) Obiectivele și mijloacele prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002 pot fi filmate și fotografiate de către personalul militar, pentru nevoile interne ale instituțiilor militare, pe baza aprobării scrise a miniștrilor sau conducătorilor instituțiilor respective, pentru obiectivele, zonele sau locurile din competența lor.
Art. 184
Trupele Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații, aflate la instrucție, în aplicații ori în interiorul obiectivelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 182/2002, pot fi fotografiate sau filmate în scopuri educative și de pregătire militară, cu aprobarea conducătorilor acestor instituții sau a împuterniciților desemnați.
Art. 185
Fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice în zonele de securitate și administrative ale unităților deținătoare de secrete de stat este permisă numai cu aprobarea scrisă a împuterniciților abilitați să atribuie niveluri de secretizare conform art. 19 din Legea 182/2002, potrivit competențelor materiale.
Art. 186
(1) Cererea adresată ORNISS pentru eliberarea autorizației speciale de filmare, fotografiere, cartografiere sau de executare a lucrărilor de arte plastice va cuprinde, obligatoriu, menționarea obiectului și locului activității, aparatura folosită, perioada de timp în care urmează a se realiza, datele de identitate ale persoanei care le va efectua, precum și aprobarea prevăzută la art. 185.
(2) Termenul de răspuns va fi de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.
(3) Titularii autorizației speciale sunt obligați să se prezinte, înaintea începerii lucrărilor, la conducătorii instituțiilor unde acestea vor fi executate, pentru a se pune de acord cu privire la modalitatea de acțiune și verificarea aparaturii ce va fi folosită.
Art. 187
Dacă solicitantul posedă autorizație de nivel corespunzător obiectivului vizat, autorizația specială va fi eliberată în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște.
Art. 188
Obiectivele, zonele și locurile în care fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice se efectuează numai cu autorizare vor fi marcate cu indicatoare de interdicție în acest sens, care vor fi instalate prin grija instituțiilor cărora le aparțin, cu avizul de specialitate al organelor administrației publice locale.
Art. 189
(1) Emiterea, deținerea sau folosirea de date și documente geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice, ce constituie secrete de stat, urmează, în privința clasificării, marcării, inscripționării, procesării, manipulării, evidenței, întocmirii, multiplicării, transmiterii, păstrării, transportului și distrugerii acestora, regimul prevăzut de reglementările în vigoare privitoare la protecția informațiilor clasificate în România.
(2) Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, care întocmesc documente geodezice, topo-fotogrammetrice și cartografice cu caracter secret de stat, le vor nominaliza în listele proprii de informații clasificate, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 190
Aerofotografierea și aerofilmarea se vor efectua obligatoriu în prezența reprezentantului Ministerului Apărării Naționale, care, la încheierea acțiunilor, va prelua și va prelucra negativele, cu consultarea autorităților desemnate de securitate, și va prezenta materialul prelucrat la ORNISS, în vederea predării lui beneficiarilor.


 
 
Selectați alt capitol din H.G. 585/2002

înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.