Legislație
pagina anterioară english version
prezentare
legislatie
proceduri
formulare
stiri
informatii utile
adrese utile
informatii de contact
 
 
 

HOTĂRÂRE nr. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România

J. STRUCTURA/FUNCȚIONARUL DE SECURITATE

295. Pentru implementarea măsurilor de securitate și organizarea activității specifice protecției informațiilor clasificate NATO, la nivelul fiecărui minister sau autorități administrative autonome și în structurile subordonate, care prin natura activității lor vehiculează informații clasificate NATO, se va desemna o structură/funcționar de securitate. Personalul care încadrează structura de securitate este desemnat în funcție de volumul activității specifice.
296. Desemnarea structurii/funcționarului de securitate este obligatorie în toate instituțiile, societățile, firmele, întreprinderile de stat sau private, care, prin natura activității lor sau prin contractele, acordurile, înțelegerile ce le încheie, vehiculează informații clasificate NATO.
297. Structura/funcționarul de securitate reprezintă punctul de contact dintre instituție și ANS.
298. Structura/funcționarul de securitate este numită/numit de către șeful instituției și se subordonează direct acestuia. Aceasta/acesta răspunde de aplicarea procedurilor și normelor de securitate pentru protecția informațiilor clasificate NATO în cadrul instituției respective, precum și în cele subordonate, pentru toate domeniile de securitate reglementate de ANS: organizarea securității, securitatea fizică, securitatea personalului, securitatea documentelor, securitatea industrială și INFOSEC.
299. Responsabilitatea pentru implementarea reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate NATO revine șefului instituției respective, iar structura/funcționarul de securitate este principalul colaborator al acestuia și componentă executivă.
300. Conform reglementărilor privind accesul la informații clasificate NATO personalul care încadrează structura/ funcționarul de securitate trebuie să dețină, anterior desemnării, certificat de securitate de tip A, corespunzător celui mai înalt nivel de clasificare a informațiilor clasificate NATO gestionate.
301. Responsabilitățile structurii/funcționarului de securitate sunt:
Responsabilități generale:
a) coordonează activitatea CSNR din instituția respectivă și din cele subordonate;
b) elaborează norme interne de aplicare a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate NATO;
c) monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informațiilor clasificate NATO, precum și modul de respectare a acestora în cadrul instituției;
d) elaborează planul de securitate pentru protecția informațiilor clasificate NATO la nivelul instituției;
e) îl consiliază pe șeful instituției pentru toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate NATO;
f) îl informează pe șeful instituției cu privire la vulnerabilitățile, riscurile și încălcările reglementărilor de securitate și ANS și propune măsurile ce se impun pentru soluționarea acestora.
Responsabilități privind securitatea personalului:
a) asigură implementarea normelor interne privind securitatea personalului;
b) inițiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate, din dispoziția șefului instituției;
c) are obligația să pună la dispoziție persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate formularul-tip corespunzător nivelului de acces solicitat;
d) acordă asistență în vederea completării formularelor de verificare, cu respectarea termenului de transmitere a solicitării;
e) acordă sprijinul necesar instituțiilor cu atribuții în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informații clasificate NATO;
f) ține evidența actualizată a tuturor persoanelor din cadrul instituției, care au acces la informații clasificate NATO, o copie de pe certificatele de securitate tip A și ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
g) reanalizează periodic și actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate NATO.
Responsabilități privind securitatea documentelor:
a) coordonează și urmărește punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificate NATO în cadrul instituției sale;
b) inspectează activitatea CSNR din instituție privind modalitățile de gestionare a informațiilor documentelor clasificate NATO;
c) pregătește și transmite către ANS solicitarea și documentația necesară înființării în cadrul instituției sale a unei CSNR.
Responsabilități privind securitatea fizică:
a) stabilește măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
b) verifică condițiile de securitate ale spațiilor, birourilor, încăperilor, containerelor, în care sunt manipulate sau păstrate informații clasificate NATO;
c) adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecție fizică corespunzător în toate încăperile în care se desfășoară activități în cadrul cărora sunt vehiculate informații clasificate NATO;
d) pregătește și execută programele de inspecție a măsurilor de securitate fizică în cadrul CSNR, din competență, și îl informează pe șeful instituției cu privire la vulnerabilitățile constatate;
e) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecție fizică;
f) stabilește planul de cooperare cu alte formațiuni cu responsabilități în asigurarea protecției fizice.
Responsabilitățile pe linia INFOSEC sunt prevăzute în cap. I "INFOSEC".
Responsabilitățile privind pregătirea personalului sunt prevăzute în cap. L "Pregătirea personalului".


Selectați alt capitol din H.G. 353/2002

 
 
înapoi sus
pagina anterioară
 
    
©2013 - ORNISS - Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Modificarea neautorizată a acestui site se pedepsește conform legii.